1. Kontrollera släpet
Kontrollera följande:
  • Att släpet är helt
  • Att stödhjulet är helt
  • Att säkerhetsvajern är hel
  • Att belysningen är hel och fungerar
  • Att släpet är tomt/rengjort